Most500
NEWSFLASH : MANAGEMENT CHANGES
Appointed
Resigns
DO YOU WANT TO READ MORE ?
NEWS FROM Veckans Affärer
FÖRÄNDRINGAR I RATING

Största klättrarna på 30% klubben

Elektrolux från 5 till 4
Volvo från 12 till 11
Svenska Petrolium från 48 till 42